Mød Agenda Management

Fuld digital dagsordenunderstøttelse. Fra oprettelse til offentliggørelse

Agenda Management digitaliserer møder og dagsordener i en sikker, hurtig og intuitiv løsning fra udarbejdelse til offentliggørelse. Flytter fokus fra tunge administrative arbejdsgange og hæver serviceniveauet med bedre mulighed for samarbejde, involvering og selvbetjening.

Vil du høre mere?

Digital dagsorden

Med Agenda Management får du digitale dagsordner væg til væg

digital dagsorden

Dagsorden suite

Tre moduler binder dagsordensprocessen sammen

digital dagsorden

Arbejdet med dagsordener er komplekst og indeholder mange forskellige arbejdsgange og processer. Det gælder lige fra det indledende arbejde med at administrere og udarbejde dagsordener, afvikle møder og skrive referater til at skabe transparens omkring beslutningerne samt udgive dagsordener og referater. Ofte er der mange personer og afdelinger involveret i processen, og ændres der i en af trinene, kan det medføre en kædereaktion af aktiviteter og rettelser.

Med Agenda Management tænkes dagsordensprocessen ind i en helhed fra udarbejdelse til offentliggørelse gennem de tre moduler Agenda Production, Agenda Presentation og Agenda Publishing. Modulerne kan benyttes samlet eller enkeltvist og kan integrere med andre dagsordensystemer.

Agenda Production

Producerer dagsordner hurtigt og effektivt

Agenda Production gør det muligt at administrere og styre produktionen af dagsordener nemt og intuitivt. Modulet letter arbejdet for både den dagsordenansvarlige, sagsbehandleren og andre brugergrupper, som indgår i dagsordenproduktionen.

Læs mere
+

Mødearbejdet er altid forbundet med mange deadlines og godkendelsesprocesser. Kvaliteten skal være i top men tiden er knap, og dagsordenen skal ud på det fastlagte tidspunkt. Ud fra dette vilkår er Agenda Production designet til at kunne advisere sine brugere, når noget står og afventer deres opmærksomhed. Det gælder både i forhold til godkendelsesforløb, kommende deadlines og kommentarer. Ligeledes hjælper applikationen med overblik på hele møder og udvalg som sikrer et bedre grundlag for agere og reagere i tide.

Få en demo af Agenda Production

Agenda Presentation

Understøtter alle aktiviteter under møder

Agenda Presentation understøtter de aktiviteter, som indgår i selve mødeafviklingen. Modulet består af en præsentationsdel og en mødeafviklingsdel.

Læs mere
+

Når dagsordenen er offentliggjort er der stadig et stort arbejde i at forberede og afvikle møder, som typisk involverer arbejde og kopiering af data mellem flere systemer og involvering af både mødeleder, udvalgssekretærer og politikere. Der skal holdes styr på ændringsforslag, behandlinger, fravær, habilitet og der skal føres protokollat. Med Agenda Presentation leveres en applikation, som letter arbejdet for både mødeleder og administration. Agenda Presentation gør det f.eks. nemt for administrationen at registrere fravær, habilietet, suppleanter og beslutninger. Ligeledes har mødelederen adgang til et præsentationsvisningsværktøj, hvor mødets behandlinger kan følges.

Få en demo af Agenda Presentation

Agenda Publication

Giver let adgang til vedtagne beslutninger

Agenda Publication gør det muligt at udgive møder med dagsordener og referater på et offentligt website i en enkelt og søgbar form. Det er muligt for f.eks. borgere og journalister at abonnere på nyt indhold i udvalg, byråd eller andre mødefora.

Læs mere
+

Agenda Publication vil sikre den bedste service til borger og presse. Det gøres ved at fjerne al tung administration af fil-flytning mellem systemer som kræver både overvågning af diskplads, overvågning af fil-versioner og opsætning af en lang opdateringskæde eksempelvis i tilfældet af en rettelse i et referat. Agenda Publication tager møder og dagsordenspunkter direkte fra produktionssystemet gennem API. Agenda Publication tilbyder i stedet en dedikeret mødepubliceringsapplikation, kan vi koncentrere os om at gøre det politiske arbejde vedkommende og interessant at følge f.eks. igennem abonnementsfunktionalitet på nye dagsordener og referater samt søgninger. Websitet kan indarbejdes i alle CMS systemer og kan stå frit under eget valgt webadresse.

Få en demo af Agenda Publication

Integration

Sammenhæng på tværs af
systemer er essentielt

Forståelsen af sammenhængen mellem en organisations it-systemer er essentielt for at kunne understøtte digitale arbejdsgange. Agenda Management er fra starten indtænkt i et systemlandskab, som både tilgodeser administrationens, mødedeltagernes og politikernes arbejde med digitale værktøjer. Agenda Management holder styr på processen og integrerer mellem udbredte systemer fra tilblivelsen af det enkelte dagsordenspunkt til behandling og offentliggørelse.

platform
Vi kan lave systemintegration med

Funktionalitet

Hvorfor vælge
Agenda Mangement?

Du ved hvad det koster

Agenda Management koster et fast årligt beløb. På den måde er det nemt at budgettere. Det bliver ikke nemmere.

Fasthold beslutninger

Med Agenda Management er det nemt at gennemføre afstemninger og herefter fastholde dem. Det hele kører smertefrit igennem hele processen.

Bedre serviceniveau

Med Agenda Management kan I skabe en større transparens og en bedre servicering af presse og borgere ved at åbne op for møder og dagsordener.

Ingen vedligeholdelse

Med Agenda Management er der ingen servere eller databaser, I skal vedligeholde eller hoste. Det hele ligger sikkert på servere, hvor servicen konstant er i top.

Stærke integrationer

Agenda Management er udviklet med afsæt i mange års erfaringer med mødeløsninger og integrerer til ESDH-systemer, Microsoft Office 365 og FirstAgenda. Det giver en gnidningsfri oplevelse på tværs af alle systemer.

Mere kvalitetstid

Med Agenda Management kan I frigøre ressourcer, som giver mere tid til dialoger og værdiskabende aktiviteter fremfor søgninger og formidling af dagsordener.

  • ”Agenda Management har gjort dagsordensproduktionen langt mere effektiv. Systemet er intuitivt og nemt at bruge, og der er et fint flow i processen fra dannelse af dagsordner til publicering af referater. Samtidig kan en dagsorden dannes på 10 sekunder, hvor det tidligere kunne tage 10 minutter, fordi de enkelte punkter skulle hentes ind fra Word.”
    Jette Brøndum

    Ballerup Kommune

kontor

Med 15 års erfaring
ved vi, hvad vi taler om

Agenda Management udvikles og hostes af digitaliseringshuset Ditmer. Ditmer har mere end 15 års erfaring med at udvikle og forstå processerne omkring møder og dagsordner i kommunale og regionale kontekster samt en række andre sammenhænge.

Læs mere om os

Vil du høre, hvordan Agenda Management kan
digitalisere jeres politiske mødeprocesser?

Spørgsmål om
Agenda Management?

Ring eller skriv til Morten Randrup
på 8734 4450 eller mra@ditmer.dk

Top